Adresa: Șieu Măgheruș nr 243, jud. Bitrtița Năsăud

Tel.: 0263-277052 Fax: 0263-277052 Email: primaria_sieumagherus@yahoo.com
Categorie
De la:
Pana la:
Reseteaza filtrele [x]

Pagini

Investiții propuse


 1. PARC DE AGREMENT LOCALITATEA SĂRĂTEL
Obiectiv general: Amenajarea unui spaţiu de relaxare, agrement şi tratament pentru comunitate.
 
2. REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂŢILE ŞIEU-MĂGHERUŞ ŞI CRAINIMĂT
Obiectiv general: Dezvoltarea infrastructurii de bază în localitaţile Şieu-Măgheruş şi Crainimăt prin realizarea reţelei de canalizare şi a staţie de epurare a apei.

20 April 2018
Investiții în derulare

1. MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE LOCALE ÎN COMUNA ȘIEU-MĂGHERUȘ
Obiectiv general: Dezvoltarea infrastructurii rutiere de bază prin crearea legături rutiere între localitățiile Arcalia și Șieu-Măgherus. 
Valoarea: 3.743.254 LEI.

20 April 2018
Investiții finalizate

  ANUL 2018

  1. MODERNIZAREA ȘI DOTAREA GRADINIȚEI  DIN LOCALITATEA CRAINIMĂT
  Obiectivul proiectului: Modernizarea și dotarea gradiniței din localitatea Crainimăt
  Valoarea: 1.017.174,00 LEI

  2. MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII LOCALE ÎN COMUNELE ȘIEU-MĂGHERUȘ, ȘIEU-ODORHEI ȘI ȘINTEREAG
  Obiectivul proiectului: Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii locale
  Valoarea: 10.467.434,73 LEI 


  3. MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AGRICOLE ÎN COMUNA ȘIEU-MĂGHERUȘ
  Obiectivul proiectului: Modernizarea și îmbunătățirea cailor de acces.
  Valoarea: 3.046.754,55 LEI

  4. ILUMINAT PUBLIC PRIN UTILIZAREA LĂMPILOR CU LED
  Valoarea: 440.533,48 LEI


  Anul 2017
  1. MODERNIZARE STRĂZI  LOCALITATEA CHINTELNIC, COMUNA ȘIEU-MĂGHERUȘ
  Obiectivul proiectului: Modernizarea infrastructurii rutiere locale prin asfaltarea stăzilor din localitatea Chintelnic 
  Perioada de desfășurare: 12 luni.
  Valoarea: 1.884.292,11 lei 


  2.EXTINDERE REŢEA DE APĂ POTABILĂ LOCALITATEA SĂRĂŢEL ZONA CĂSTĂI 
  Obiectivul proiectului: Dezvoltarea infrastructurii de bază prin extinderea reţelei de apă potabilă în localitatea Sărăţel zona Căstăi.
  Perioada de desfăşurare: 24 luni.
  Valoarea: 1.150.000 lei.
   
  3. ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ, REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA ARCALIA
  Obiectivul proiectului: Dezvoltarea infrastructurii de bază în localitea Arcalia prin alimentarea cu apă potabilă, canalizare şi staţie de epurare.
  Perioada de desfăşurare: 24 luni.
  Valoarea: 3.270.288,53 lei.

  ANUL 2016
  1. MODERNIZAREA, EXTINDEREA ŞI DOTAREA ŞCOALII GENERALE ŞIEU-MĂGHERUŞ CLS. I-VIII
  Obiectivul proiectului: Extinderea, modernizarea şi dotarea Scolii Generale Şieu-Măgheruş clasele I-VIII.
  Perioada de desfăşurare: 24 luni.
  Valoarea: 1.121.000 lei.

   
    

  20 April 2018
  Infrastructura Comunei


            1. REFERINŢE GENERALE
  Distanţa dintre cel mai îndepartat sat şi reşedinţa comunei 7 km.
  Distanţa faţa de reşedinţa judeţului 15 km.
  Lungimea totala a drumurilor ce strabat comuna pe categorii: -naţionale  16 km; -judeţene 8 km; -comunale 10 km.
   
            2. REŢEA DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ
  Şieu-Măgheruş: -Reţea existentă: 9 km
                          -Necesară: 1 km
                          -Gospodării racordate: 205
   
  Crainimăt: -Existentă: 5 km
                    -Necesară: 1,5 km
                    -Gospodării racordate: 100
   
  Chintelnic: -Existentă: 7,4 km
                    -Necesară: 0,5 km
                    -Gospodării racordate: 165
   
  Sărăţel: -Existentă: 3,5 km
                -Necesară: 5 km
                -Gospodării racordate: 65
   
  Arcalia:  -Existentă: 0 km
                -Necesară: 6 km
                -Finanţare aprobată pe AFN (Alocaţii Financiare Nerambursabile) în 2011, contract în curs de semnare.
   
  Podirei: -Existentă: 0 km
                -Necesară 2 km
                -Propusa în cadrul Masterplanului Judeţean 2014-2020
   
  Valea Măgheruşului: -Existentă: 0 km
                                  -Necesară: 2 km
                                  -Propusă în cadrul Masterplanului Judeţean 2014-2020.
   
            3. REŢEA DE CANALIZARE
  Chintelnic: -Existentă: 8,4 km
  Crainimăt, Şieu-Măgheruş, Arcalia: - Studiu de Fezabilitate întocmit sau în curs de întocmire în vederea obţinerii de finanţare. Localitaţile Şieu-Măgheruş şi Crainimăt sunt cuprinse în Master Planul Judeţean 2016-2020.
   
          4. REŢEA DE GAZE NATURALE
  Comuna Şieu-Măgheruş beneficiază de reţea de alimentare cu gaze naturale în localitaţile: Şieu-Măgheruş, Chintelnic, Podirei, Arcalia.

  20 April 2018
  Cetățeni de onoare

  Cu un gest de apreciere şi recunoştintă pentru promovarea numelui Comunei Şieu-Măgheruş, performanţele sportive deosebite, Consiliul Local al Comunei Şieu-Măgheruş, reprezentat prin domnul primar Mititean Sorin-Aurel, îi înmânează doamnei Valeria Motogna Beşe diploma de: "Cetăţean de onoare al comunei Şieu-Măgheruş".
   
  Născută în Crainimăt, 16 decembrie 1980, jucatoarea de handbal Valeria Motogna Beşe reprezintă cu succes talentul local la nivel naţional şi internaţional fiind un "ambasador" sportiv recunoscut al Comunei Şieu-Măgheruş şi al judeţului  Bistriţa-Năsăud.
   
  Retrasă din activitate în prezent, port drapel al României la Jocurile Olimpice de la Beijing, Valeria Motogna Beşe rămâne o sursă de motivaţie şi inspiraţie pentru tinerele talente locale cărora li se oferă prilejul să se afirme în turneul internaţional de handbal de la Bistriţa ce îi poarta numele.
   
  Printre performanţele sportive deosebite realizate atât la nivel de club cât şi cu echipa naţională amintim:
     Câştigatoare şi finalista a Ligii Campionilor la handbal EHF - 2007 şi 2010;
     Câştigătoare şi semifinalista a Cupei Cupelor la handbal EHF - 2007 şi 2009;
     Câştigătoare de 8 ori a Ligii Naţionale de handbal şi de 2 ori a Cupei Romaniei;
     Medaliată cu aur la Campionatul Mondial de tineret - 1999
     Medaliată cu aur la Campionatul European de tineret - 1998.
   
   
   
   
   
   
   

  20 April 2018
  Secretar

  Dan Marinela Dalia

  PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE SECRETARULUI PE BAZA LEGII 215/2001 REPUBLICATĂ

   

  Art. 116. - (1) Fiecare unitate administrativ-teritorială şi subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, orasului. municipiului, judetului si al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucura de stabilitate in funcţie.

  (2) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sanctiunea destituirii din functie.

  (3) Secretarul unitaţii administrativ-teritoriale nu poate fi sot, soţie sau ruda de gradul întai cu primarul sau cu viceprimarul, respectiv cu presedintele sau vicepresedintele consiliului judetean, sub sanctiunea eliberarii din functie.

  (4) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, incetarea raporturilor de serviciu si regimul disciplinar ale secretarului unitatii administrativ-teritoriale se fac in conformitate cu prevederile legislative privind functia publica si functionarii publici.

  Art. 117. - Secretarul unitatii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii

  a) avizeaza, pentru legalitate, dispozitiile primarului si ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;

  b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;

  c) asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, respectiv consiliul judetean si presedintele acestuia, precum si intre acestia si prefect;

  d) organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului respectiv a hotararilor consiliului judetean si a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean;

  e) asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a), in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;

  f) asigura procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, si redacteaza hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;

  g) pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judetean. si comisiilor de specialitate ale acestuia;

  h) alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local, de primar, de consiliul judetean sau de presedintele consiliului judetean, dupa caz.

  23 May 2018