Adresa: Șieu Măgheruș nr 243, jud. Bitrtița Năsăud

Tel.: 0263-277052 Fax: 0263-277052 Email: primaria_sieumagherus@yahoo.com
Categorie
De la:
Pana la:
Reseteaza filtrele [x]

Pagini

Aparatul de specialitate

Nr. CrtNume şi prenume
1BANC MARIANA RODICA 
2BELDEAN ANDREEA-VALENTINA
3CĂTINEAN CĂLINA CRISTINA
4LUPSAN ANETA VIORICA
5DAN MARINELA DALIA
6MARICA  IOAN
7MUNTEAN LUCIAN POMPILIU
8
PUȘCAȘ ANA
9BOZGA DORIN 
10ȘTIR VLĂDUȚ
11TIMBOLMAȘ ANETA VIORICA
12
ZĂGREAN MIHAELA CRINUȚA

12 April 2018
Secretar

Dan Marinela Dalia

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE SECRETARULUI PE BAZA LEGII 215/2001 REPUBLICATĂ

 

Art. 116. - (1) Fiecare unitate administrativ-teritorială şi subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, orasului. municipiului, judetului si al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucura de stabilitate in funcţie.

(2) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sanctiunea destituirii din functie.

(3) Secretarul unitaţii administrativ-teritoriale nu poate fi sot, soţie sau ruda de gradul întai cu primarul sau cu viceprimarul, respectiv cu presedintele sau vicepresedintele consiliului judetean, sub sanctiunea eliberarii din functie.

(4) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, incetarea raporturilor de serviciu si regimul disciplinar ale secretarului unitatii administrativ-teritoriale se fac in conformitate cu prevederile legislative privind functia publica si functionarii publici.

Art. 117. - Secretarul unitatii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii

a) avizeaza, pentru legalitate, dispozitiile primarului si ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;

b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;

c) asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, respectiv consiliul judetean si presedintele acestuia, precum si intre acestia si prefect;

d) organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului respectiv a hotararilor consiliului judetean si a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean;

e) asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a), in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;

f) asigura procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, si redacteaza hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;

g) pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judetean. si comisiilor de specialitate ale acestuia;

h) alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local, de primar, de consiliul judetean sau de presedintele consiliului judetean, dupa caz.

23 May 2018
Viceprimar

Ioan Claudiu Pop
Adresa:  Bistriţa Năsăud, România Website: www.sieu-magherus.ro

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE VICEPRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001

a) Îndrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale,
b) controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse in vânzare pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate,
c) asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local,
d) exercită controlul asupra activitaţilor din targuri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţii şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora,
e) răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei sau al oraşului,
f) organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate si pune la dispoziţie autoritaţilor administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe
g) ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei sau a oraşului, precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mări.

23 May 2018
Primar

Sorin Aurel Mititean
Data naşterii: 1966
Adresa:  str. Principală nr.210 loc. Şieu-Măgheruş, Bistriţa Năsăud, România
Mobil: 0745393925 Website: www.sieu-magherus.ro


 
                                                CURRICULUM VITAE
 
 
Mă numesc Mititean Sorin Aurel, locuiesc în localitatea Sieu Magherus, nr. 210, am vârsta de 44 ani, sunt căsătorit şi am un copil. Am urmat şi absolvit cu diplomă de bacalaureat, promoţia 1984, Liceul Industrial nr.1, Bistriţa, iar ulterior am devenit absolvent al Universităţii Spiru Haret, Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, Specializarea Drept precum şi cursuri de perfecţionare în domeniul calculatoarelor şi al integrării europene şi cursul "Cunoştinţe în domeniul arhivarii documentelor", cursuri organizare în anul 2000 de către Consiliul Judeţean Bistriţa Năsăud şi Direcţia Judeţeană a Arhivelor Statului Bistriţa Năsăud.
În anul 1984 am satisfăcut stagiul militar, iar apoi m-am încadrat în muncă la IUT Bistriţa, unde am ocupat funcţia de prelucrător prin aşchiere până în anul 1988. Apoi am continuat să exercit aceeaşi meserie la AEI Viişoară şi ulterior la VALDO PM SRL.
Din anul 1999, în urma susţinerii şi promovării unui examen organizat de primăria comunei Sieu Magherus, am ocupat postul contractual de agent fiscal, iar în anul 2001 am fost primit în corpul funcţionarilor publici, din cadrul Primăriei Sieu-Magherus.
În urma scrutinului electoral din anul 2004, începând cu luna iulie, îndeplinesc funcţia de primar al comunei Sieu-Magherus, fiind reconfirmat şi după alegerile locale şi iunie 2008 de electoratul comunei Sieu-Magherus.
Mă puteţi contacta la telefoanele primăriei sau pe numărul de mobil 0745393925.

Cu stimă,
Sorin Aurel Mititean

23 May 2018