Adresa: Șieu Măgheruș nr 243, jud. Bitrtița Năsăud

Tel.: 0263-277052 Fax: 0263-277052 Email: primaria_sieumagherus@yahoo.com

Investiții propuse

20 April 2018


 1. PARC DE AGREMENT LOCALITATEA SĂRĂTEL
Obiectiv general: Amenajarea unui spaţiu de relaxare, agrement şi tratament pentru comunitate.
 
2. REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂŢILE ŞIEU-MĂGHERUŞ ŞI CRAINIMĂT
Obiectiv general: Dezvoltarea infrastructurii de bază în localitaţile Şieu-Măgheruş şi Crainimăt prin realizarea reţelei de canalizare şi a staţie de epurare a apei.