Adresa: Șieu Măgheruș nr 243, jud. Bitrtița Năsăud

Tel.: 0263-277052 Fax: 0263-277052 Email: primaria_sieumagherus@yahoo.com

Investiții în derulare

20 April 2018
Investitii in derulare
 
1. MODERNIZAREA ȘI DOTAREA GRADINIȚEI  DIN LOCALITATEA CRAINIMĂT
Obiectivul proiectului: Modernizarea și dotarea gradiniței din localitatea Crainimăt
Perioada de desfăsurare:
Valoarea:
 
2. MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII LOCALE ÎN COMUNELE ȘIEU-MĂGHERUȘ, ȘIEU-ODORHEI ȘI ȘINTEREAG
Obiectivul proiectului: Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii locale.
Perioada de desfășurare:
Valoarea:
 
3. MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AGRICOLE ÎN COMUNA ȘIEU-MĂGHERUȘ
Obiectivul proiectului: Modernizarea și îmbunătățirea căilor de acces agricol.
Perioada de desfășurare:
Valoarea:
 
4. EXTINDERE REŢEA DE APĂ POTABILĂ LOCALITATEA SĂRĂŢEL ZONA CĂSTĂI 
Obiectivul proiectului: Dezvoltarea infrastructurii de bază prin extinderea reţelei de apă potabilă în localitatea Sărăţel zona Căstăi.
Perioada de desfăşurare: 24 luni.
Valoarea: 1.150.000 lei.
 
5. ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ, REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA ARCALIA
Obiectivul proiectului: Dezvoltarea infrastructurii de bază în localitea Arcalia prin alimentarea cu apă potabilă, canalizare şi staţie de epurare.
Perioada de desfăşurare: 24 luni.
Valoarea: 3.270.288,53 lei.