Adresa: Șieu Măgheruș nr 243, jud. Bitrtița Năsăud

Tel.: 0263-277052 Fax: 0263-277052 Email: primaria_sieumagherus@yahoo.com

Investiții finalizate

20 April 2018

  ANUL 2018

  1. MODERNIZAREA ȘI DOTAREA GRADINIȚEI  DIN LOCALITATEA CRAINIMĂT
  Obiectivul proiectului: Modernizarea și dotarea gradiniței din localitatea Crainimăt
  Valoarea: 1.017.174,00 LEI

  2. MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII LOCALE ÎN COMUNELE ȘIEU-MĂGHERUȘ, ȘIEU-ODORHEI ȘI ȘINTEREAG
  Obiectivul proiectului: Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii locale
  Valoarea: 10.467.434,73 LEI 


  3. MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AGRICOLE ÎN COMUNA ȘIEU-MĂGHERUȘ
  Obiectivul proiectului: Modernizarea și îmbunătățirea cailor de acces.
  Valoarea: 3.046.754,55 LEI

  4. ILUMINAT PUBLIC PRIN UTILIZAREA LĂMPILOR CU LED
  Valoarea: 440.533,48 LEI


  Anul 2017
  1. MODERNIZARE STRĂZI  LOCALITATEA CHINTELNIC, COMUNA ȘIEU-MĂGHERUȘ
  Obiectivul proiectului: Modernizarea infrastructurii rutiere locale prin asfaltarea stăzilor din localitatea Chintelnic 
  Perioada de desfășurare: 12 luni.
  Valoarea: 1.884.292,11 lei 


  2.EXTINDERE REŢEA DE APĂ POTABILĂ LOCALITATEA SĂRĂŢEL ZONA CĂSTĂI 
  Obiectivul proiectului: Dezvoltarea infrastructurii de bază prin extinderea reţelei de apă potabilă în localitatea Sărăţel zona Căstăi.
  Perioada de desfăşurare: 24 luni.
  Valoarea: 1.150.000 lei.
   
  3. ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ, REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA ARCALIA
  Obiectivul proiectului: Dezvoltarea infrastructurii de bază în localitea Arcalia prin alimentarea cu apă potabilă, canalizare şi staţie de epurare.
  Perioada de desfăşurare: 24 luni.
  Valoarea: 3.270.288,53 lei.

  ANUL 2016
  1. MODERNIZAREA, EXTINDEREA ŞI DOTAREA ŞCOALII GENERALE ŞIEU-MĂGHERUŞ CLS. I-VIII
  Obiectivul proiectului: Extinderea, modernizarea şi dotarea Scolii Generale Şieu-Măgheruş clasele I-VIII.
  Perioada de desfăşurare: 24 luni.
  Valoarea: 1.121.000 lei.