Adresa: Șieu Măgheruș nr 243, jud. Bitrtița Năsăud

Tel.: 0263-277052 Fax: 0263-277052 Email: primaria_sieumagherus@yahoo.com

Investiții finalizate

20 April 2018

Investiţii finalizate

ANUL 2016
1. MODERNIZAREA, EXTINDEREA ŞI DOTAREA ŞCOALII GENERALE ŞIEU-MĂGHERUŞ CLS. I-VIII
Obiectivul proiectului: Extinderea, modernizarea şi dotarea Scolii Generale Şieu-Măgheruş clasele I-VIII.
Perioada de desfăşurare: 24 luni.
Valoarea: 1.121.000 lei.
 
ANUL 2015
1. ÎMPREJMUIREA TERENULUI DE SPORT ŞIEU-MĂGHERUŞ
Obiectivul proiectului: Împrejmuirea şi modernizarea terenului de sport Şieu-Măgheruş.
Perioada de desfăşurare: 1 luni.
Valoarea: 20.000 lei.
 
2. ÎMPREJMUIREA CĂMINULUI CULTURAL ARCALIA
Obiectivul proiectului: Împrejmuirea spaţiului aferent Căminului Cultural Arcalia.
Perioada de desfăşurare: 1 luni.
Valoare: 15.000 lei.
 

3. ÎMPREJMUIREA CIMITIRULUI ORTODOX ARCALIA
Obiectivul proiectului: Împrejmuirea cimititirul ortodox Arcalia.
Perioada de desfăşurare: 1 luni.
Valoarea: 33.000 lei.


4. EXTINDEREA REŢELEI ELECTRICE ŞIEU-MĂGHERUŞ
Obiectivul proiectului: Extinderea reţelei electrice în Şieu-Măgherus.
Perioada de desfăşurare: 4 luni.
Valoarea: 63.000 lei.


5. AMENAJAREA PARCULUI DIN SĂRĂŢEL
Obiectivul proiectului: Amenajarea parcului Sărăţel
Perioada de desfăşurare: 1 luni.
Valoarea: 6.000 lei.


6. EXTINDEREA REŢELEI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN SĂRĂŢEL
Obiectivul proiectului: Extinderea reţelei de iluminat public în Sărăţel
Perioada de desfăşurare: 1 luni.
Valoarea: 10.000 lei.

 
ANUL 2014
1. REALIZAREA REŢELEI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN LOCALITATEA SĂRĂŢEL
Obiectivul proiectului: Realizarea reţelei de apă potabila în localitatea Sărăţel.
Perioada de desfăşurare: 24 luni
Valoarea:1.050.000 lei
 
2. RENOVAREA ŞI MODERNIZAREA CĂMINULUI CULTURAL CHINTELNIC
Obiectivul proiectului: Modernizarea, reabilitarea şi dotarea cu utilitaţi a căminului cultural Sărăţel.
Perioada de desfăşurare: 24 luni
Valoarea: 488.502, 96 lei
 
ANUL 2013
1. MODERNIZAREA ŞI ASFALTAREA DRUMULUI COMUNAL CHINTELNIC
Obiectivul proiectului: Modernizarea şi asfaltarea drumului comunal Chintelnic
Perioada de desfăşurare: 24 luni
Valoarea: 3.000.000 lei.