Adresa: Șieu Măgheruș nr 243, jud. Bitrtița Năsăud

Tel.: 0263-277052 Fax: 0263-277052 Email: primaria_sieumagherus@yahoo.com

Investiții finalizate

20 April 2018

Investiţii finalizate

Anul 2017
1. MODERNIZARE STRĂZI  LOCALITATEA CHINTELNIC, COMUNA ȘIEU-MĂGHERUȘ
Obiectivul proiectului: Modernizarea infrastructurii rutiere locale prin asfaltarea stăzilor din localitatea Chintelnic 
Perioada de desfășurare: 12 luni.
Valoarea: 1.884.292,11 lei 

2.EXTINDERE REŢEA DE APĂ POTABILĂ LOCALITATEA SĂRĂŢEL ZONA CĂSTĂI 
Obiectivul proiectului: Dezvoltarea infrastructurii de bază prin extinderea reţelei de apă potabilă în localitatea Sărăţel zona Căstăi.
Perioada de desfăşurare: 24 luni.
Valoarea: 1.150.000 lei.
 
3. ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ, REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA ARCALIA
Obiectivul proiectului: Dezvoltarea infrastructurii de bază în localitea Arcalia prin alimentarea cu apă potabilă, canalizare şi staţie de epurare.
Perioada de desfăşurare: 24 luni.
Valoarea: 3.270.288,53 lei.


ANUL 2016
1. MODERNIZAREA, EXTINDEREA ŞI DOTAREA ŞCOALII GENERALE ŞIEU-MĂGHERUŞ CLS. I-VIII
Obiectivul proiectului: Extinderea, modernizarea şi dotarea Scolii Generale Şieu-Măgheruş clasele I-VIII.
Perioada de desfăşurare: 24 luni.
Valoarea: 1.121.000 lei.