Adresa: Șieu Măgheruș nr 243, jud. Bitrtița Năsăud

Tel.: 0263-277052 Fax: 0263-277052 Email: primaria_sieumagherus@yahoo.com

Infrastructura Comunei

20 April 2018


          1. REFERINŢE GENERALE
Distanţa dintre cel mai îndepartat sat şi reşedinţa comunei 7 km.
Distanţa faţa de reşedinţa judeţului 15 km.
Lungimea totala a drumurilor ce strabat comuna pe categorii: -naţionale  16 km; -judeţene 8 km; -comunale 10 km.
 
          2. REŢEA DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ
Şieu-Măgheruş: -Reţea existentă: 9 km
                        -Necesară: 1 km
                        -Gospodării racordate: 205
 
Crainimăt: -Existentă: 5 km
                  -Necesară: 1,5 km
                  -Gospodării racordate: 100
 
Chintelnic: -Existentă: 7,4 km
                  -Necesară: 0,5 km
                  -Gospodării racordate: 165
 
Sărăţel: -Existentă: 3,5 km
              -Necesară: 5 km
              -Gospodării racordate: 65
 
Arcalia:  -Existentă: 0 km
              -Necesară: 6 km
              -Finanţare aprobată pe AFN (Alocaţii Financiare Nerambursabile) în 2011, contract în curs de semnare.
 
Podirei: -Existentă: 0 km
              -Necesară 2 km
              -Propusa în cadrul Masterplanului Judeţean 2014-2020
 
Valea Măgheruşului: -Existentă: 0 km
                                -Necesară: 2 km
                                -Propusă în cadrul Masterplanului Judeţean 2014-2020.
 
          3. REŢEA DE CANALIZARE
Chintelnic: -Existentă: 8,4 km
Crainimăt, Şieu-Măgheruş, Arcalia: - Studiu de Fezabilitate întocmit sau în curs de întocmire în vederea obţinerii de finanţare. Localitaţile Şieu-Măgheruş şi Crainimăt sunt cuprinse în Master Planul Judeţean 2016-2020.
 
        4. REŢEA DE GAZE NATURALE
Comuna Şieu-Măgheruş beneficiază de reţea de alimentare cu gaze naturale în localitaţile: Şieu-Măgheruş, Chintelnic, Podirei, Arcalia.