Adresa: Șieu Măgheruș nr 243, jud. Bitrtița Năsăud

Tel.: 0263-277052 Fax: 0263-277052 Email: primaria_sieumagherus@yahoo.com

Comuna Șieu Măgheruș

Anunt individual pentru comunicare prin publicitate

Anunt individual pentru comunicare prin publicitate: CORIG FLORIN MARIUS 

22 May 2018
Anunt individual pentru comunicare prin publicitate

Anunt individual pentru comunicare prin publicitate: MOLDOVAN HORIA RAZVAN

22 May 2018
Anunt Colectiv pentru comunicare prin publicitate

Anunt Colectiv pentru comunicare prin publicitate - SC MARTINELA SRL, SC SAM SMART CONSTRUCTION SRL, SC RECYCLING 3A SRL, SC GHIDUSII SRL, SC IZVORASU...

24 May 2018
Primar

Sorin Aurel Mititean

Data naşterii: 1966
Adresa:  str. Principală nr.210 loc. Şieu-Măgheruş, Bistriţa Năsăud, România
Mobil: 0745393925 Website: www.sieu-magherus.ro
 
                                                CURRICULUM VITAE

23 May 2018
Viceprimar

Ioan Claudiu Pop

Adresa:  Bistriţa Năsăud, România Website: www.sieu-magherus.ro


PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE VICEPRIMARULUI PE B...

23 May 2018
Secretar

Dan Marinela Dalia


PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE SECRETARULUI PE BAZA LEGII 215/2001 REPUBLICATĂ
 
Art. 116. - (1) Fiecare unitate...

23 May 2018
Aparatul de specialitate

Nr. CrtNume şi prenume1BANC MARIANA RODICA 
2BELDEAN ANDREEA-VALENTINA3CĂTINEAN CĂLINA CRISTINA4CONSTANTIN ANETA VIORICA5DAN MARINELA DALIA6MA...

12 April 2018
Atribuții ale Consiliului Local

ATRIBUŢIILE CONSILIULUI LOCAL
extrase din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală
 
ART. 36 (1) Consiliul local are initiativa şi hotărăşte, in condiţiile legii, in toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege in competenta altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.
(2) Consiliul local exercita urm...

23 May 2018
Componența Consiliului Local

NR.CRTNUME ȘI PRENUMEAPARTENENȚĂ POLITICĂ1BOZGA DORINPSD2CĂRHAȚ GAVRIL-CĂLIN
PSD3CIOCAN DORU-DANPNL4DAN IOANPNL5GÂTA VASILE PNL6GHINEȚ DORU
PMP7...

12 April 2018
Declarații de interese

12 April 2018
Declarații de avere

12 April 2018
Infrastructura Comunei

Infrastructura comunei
          1. REFERINŢE GENERALE
Distanţa dintre cel mai îndepartat sat şi reşedinţa comunei 7 km.
Distanţa faţa de reşedinţa judeţului 15 km.
Lungimea totala a drumurilor ce strabat comuna pe categorii: -naţionale  16 km; -judeţene 8 km; -comunale 10 km.
 
        ...

20 April 2018
Investiții finalizate

Investiţii finalizate
ANUL 2016
1. MODERNIZAREA, EXTINDEREA ŞI DOTAREA ŞCOALII GENERALE ŞIEU-MĂGHERUŞ CLS. I-VIII
Obiectivul proiectului: Ext...

20 April 2018
Investiții în derulare

Investitii in derulare
 
1. MODERNIZAREA ȘI DOTAREA GRADINIȚEI  DIN LOCALITATEA CRAINIMĂT
Obiectivul proiectului: Modernizarea și d...

20 April 2018
Investiții propuse

Investitii propuse
În conformitate cu Planificarea Strategică a Comunei Şieu-Măgheruş în perioada următoare sunt programate investiţiile:
 ...

20 April 2018
Cadrul geografic

Comuna Şieu-Măgheruş cu satele aparţinătoare este aşezată în lungul văii Şieului, în aval de confluenţa acestuia cu Bistriţa Ardelenească. Doar satul Valea Măgheruşului face excepţie, fiind situat în bazinul superior ce poartă acelaşi nume, fiind un afluent de dreapta al Şieului.
Comuna Şieu-Măgheruş cuprinde şapte localităţi şi anume: Şieu-Măgheruş, Chintelnic, Arcalia, Sărăţel, Crainimăt, Pod...

23 May 2018
Relieful și vegetația

Relieful

Relieful comunei Şieu-Măgheruş cuprinde dealurile ce se integrează într-o serie de culmi lungi, îndeosebi culmea Brăteni-Ţigău, a căre...

23 May 2018
Istoricul localității

Comuna primitivăExistenţa teraselor consemnate la aşezarea geografică a comunei Şieu-Măgheruş a favorizat din plin ridicarea celor tre...

23 May 2018
Cultură și învățământ

ȘCOALA

Despre şcoala din Şieu-Măgheruş găsim puţine documente de arhivă, acestea nefiind păstrate la şcoală, ci la primărie. În Monografia lui...

23 May 2018
Telefoane utile

PRIMĂRIA ŞIEU-MĂGHERUŞ

 
Primar 0263-277490
Viceprimar 0263-277020
Contabilitate 0263-277129
Secretar 0263-277052
Fax 0263-277052
Web www.sieu-magherus.ro

23 May 2018
Legături utile

Legături utile

1.  INSTITUŢIA PREFECTULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD


2.  CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD
 
3. JUDE...

23 May 2018
Coduri poștale

Coduri poştale ale localităţilor aparţinătoare:


ŞIEU MĂGHERUŞ - 427295
CHINTELNIC - 427297
ARCALIA - 427296
SARAŢEL - 427301
CR...

23 May 2018