PNDR 2007-2014

În cadrul sesiunilor de depunere proiecte aferente Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2014, finanţat de Uniunea Europeană, au fost depuse spre evaluare şi declarate câstigătoare următoarele proiecte:
 
1.Titlu proiect: ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ, REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA CHINTELNIC
Obiectivul proiectului: Realizarea reţelei de alimentare cu apă potabilă, colectare şi epurare a apelor uzate.
Perioada de desfăşurare: 2008-2011

2.Titu proiect: MODERNIZAREA ŞI ASFALTAREA DRUMULUI COMUNAL CRAINIMĂT
Obiectivul proiectului: Modernizarea infrastructurii rutiere locale prin asfaltarea drumului comunal Crainimăt.
Perioada de desfăşurare: 2008-2011.

3.Titlu proiect: MODERNIZAREA ŞI REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL SĂRĂŢEL
Obiectivul proiectului: Modernizarea, reabilitarea şi dotarea cu utilităţi a căminului cultural Sărăţel.
Perioada de desfăşurare: 2008-2011.
*Valoarea totală a celor trei proiecte este de: 2.500.000 euro