Investitii propuse

În conformitate cu Planificarea Strategică a Comunei Şieu-Măgheruş în perioada următoare sunt programate investiţiile:
 
1. PARC DE AGREMENT LOCALITATEA SĂRĂTEL
Obiectiv general: Amenajarea unui spaţiu de relaxare, agrement şi tratament pentru comunitate.
 
2. REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂŢILE ŞIEU-MĂGHERUŞ ŞI CRAINIMĂT
Obiectiv general: Dezvoltarea infrastructurii de bază în localitaţile Şieu-Măgheruş şi Crainimăt prin realizarea reţelei de canalizare şi a staţie de epurare a apei.